ವಿಭಾಗಗಳು
ಕವನಗಳು

ಗೂಬೆ

ಗೂಬೆ

northern_spotted_owlusfws-thumb.jpg

ಯಾವುದೇ ನಾಡಿನಲಿ ನೋಡಲೂ ನಾನು ನಾನೇಯೇ
ವರ್ಣ, ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಕಾಣುವಿರಿ ಕೆಕ್ಕರುಗಣ್ಣು ಮೊಂಡು ಮೂತಿ
ಚೂಪಿನ ಕೊಕ್ಕು ಭದ್ರವಾದ ಪಂಜ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆದರಿಸಬಲ್ಲೆ
ಗಿಡುಗನಂತೆ ನಾ ಬೇಟೆಯಾಡಬಲ್ಲೆ
ನಿಮ್ಮೊಡನಾಟ ಮಾತ್ರ ಒಲ್ಲೆ

ಎನಗಿರುವುದು ಕುಶಾಗ್ರಮತಿ ನಯನದ್ವಯ
ಎಂದಿಗೂ ಎನಗಿಲ್ಲ ಯಾರದೂ ಭಯ
ನಾ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಕರೆಯುವುದುಂಟಂತೆ
ಇವರಿಗೆ ಅದು ಕೆಡುಕಾಗುವುದಂತೆ

ಮಾನವರ ಬದುಕಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವೆ
ಇಲಿ, ಹಾವು, ಹುಳು ಹುಪ್ಪಟೆಗಳು
ಇವನೇನು ನೀಡುವ ಬಳುವಳಿಗಳು
ಅವರಲಿ ಎನಗೆ ಸಮಾನ ಕೆಡುಕರುಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನಲ್ಲವೇ ಲಾಂಛನ
ಆದರೂ ನಾನಂತೆ ಅನಿಷ್ಟ ಸೂಚಕ
ನೋಡಿ ನನ್ನಲಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಠೀವಿ
ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು

ಮೂದಲಿಕೆ ಮಾತಿಗೆ ನಾನೇ ಸರಕೇ?
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಒಳಿತು ಇವಗೆ ಮಾಡಬೇಕೇ?
ಎನಗಿನ್ನು ಬೇಡ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು
ಬದಲಿಸುವಿರಾ ನೀವೇ ನನ್ನ ದೇವರು

ವಿಭಾಗಗಳು
ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ - Rituals ಲೇಖನಗಳು

ನವರಾತ್ರಿ / ದಸರಾ ಉತ್ಸವ

durge1.JPG

ಶ್ರೀದೇವೀ ನಮನ (ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ 11-9-10.11)

ಓಂ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ
ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೇ
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ
ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ವಿನಾಶಾನಾಂ
ಶಕ್ತಿಭೂತೇ ಸನಾತನಿ
ಗುಣಾಶ್ರಯೇ ಗುಣಮಯೇ
ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತ
ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೀ
ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿಹರೇ ದೇವಿ
ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತು ತೇ

ನವರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ದಸರಾ (ದಶ ಹರ) ಎಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನವತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ನವರಾತ್ರಿ. ಇದೊಂದು ನಾಡಹಬ್ಬ, ದೇಶದ ಉತ್ಸವ. ಚೈತ್ರಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸುವರು.

ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ –

ಸ್ನಾತೈಃ ಪ್ರಮುದಿತೈರ್ಹೃಷ್ಟೈಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೈಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯೈರ್ನೃಪೈಃ
ವೈಶ್ಯೈಃ ಶೂದ್ರೈರ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೈಃ ಮ್ಲೇಚ್ಛೈರನ್ಯೈಶ್ಚ ಮಾನವೈಃ
ಏವಂ ನಾನಾಮ್ಲೇಚ್ಛಗಣೈಃ ಪೂಜ್ಯತೇ ಸರ್ವದಸ್ಯುಭಿಃ
ಅಂಗವಂಗಕಲಿಂಗೈಶ್ಚ ಕಿನ್ನರೈಃ ಬರ್ಬರೈಃ ಶಕೈಃ

ಅರ್ಥ –
ಶೈವ, ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತ, ಸೌರ, ಗಾಣಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಮಾರ ಎಂದು ಭಕ್ತದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪಂಥದವರೂ ಕೂಡಾ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಹಬ್ಬ ನವರಾತ್ರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಳು.

durge3.JPG

ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾ ತಿಥಿಯಿಂದ ದಶಮಿಯವರೆವಿಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ, ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಕಾಲವು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ, ಉಪನಯನ ಇತ್ಯಾದಿ ಶುಭಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ ಗ್ರಹಮೈತ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವು ಕೂಟಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸದಿರುವುದು ಪರಿಪಾಠ. ಇದಲ್ಲದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗದ ಯಾವುದೇ ವ್ರತ, ಹಬ್ಬಗಳನ್ನೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವರು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೂ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು.

ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೆಂದೂ, ನಂತರದ ಮೂರುದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯೆಂದೂ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಮೂರುದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರೀ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಿಯೆಂದೂ ಆರಾಧಿಸುವರು.

ಪ್ರಥಮಾ ತಿಥಿಯಂದು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ, ಷೋಡಶಾಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವರು. ಬಲಿ ಕೊಡುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಉದ್ದಿನ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಅರ್ಪಿಸುವರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂಡೀ ಸಪ್ತಶತಿ, ನಾರಾಯಣಹೃದಯ ಪಾಠ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೃದಯ ಪಾಠ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಯುಕ್ತ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.

durge4.JPG

ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೌಮಾರಿಯೆಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದೆ. ಕುಮಾರಿ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಕಲ್ಯಾಣೀ, ರೋಹಿಣೀ, ಕಾಲೀ, ಚಂಡಿಕಾ, ಶಾಂಭವೀ, ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಎಂದ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಆವಾಹಿಸಿ ಭವಾನೀ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವರು. ಪಂಚಮೀ ತಿಥಿಯಂದು ಉಪಾಂಗ ಲಲಿತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಮೂಲಾನಕ್ಷತ್ರದಂದು ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು. ಮಹಾನವಮಿಯಂದು ಶತಚಂಡೀ ಹೋಮವನ್ನೂ ಮಾಡುವರು. ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧ, ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವುದು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಹಿಷಾಸುರನೆಂಬ ರಕ್ಕಸನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಡಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶೇಷತೆ.

ಶ್ರೀ ರಾಮನು ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದನೆಂಬ ಕಥೆ ಇದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ರಾವಣನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಳೆತ್ತರದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೂ, ಅರಸರ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ (ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆ ಕೂರಿಸುವರು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆ, ಕಲಶ, ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳು, ಡೊಳ್ಳುಹೊಟ್ಟೆ ಮಾನವ, ಮಣಿ ಸಾಮಾನು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೈರಿನ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವರು. ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು (ತೇಗ ಅಥವಾ ಚಂದನದ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ) ನೀಡುವರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಗೊಂಬೆ ಬಾಗಿನ ಎಂದು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವುವು. durge6.JPGವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಪಟ್ಟದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲಶವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವರು. ಲಲಿತಾದೇವಿಗೆ ಸಹಸ್ರನಾಮಯುತ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ – ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಶಮೀ ಅಥವಾ ಬನ್ನಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿ.

durge5.JPG

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪರಿಪಾಠವೂ ಇದೆ. ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದೇವಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವರು. ಒಂಭತ್ತೂ ದಿನಗಳು ಒಂಭತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ದುರ್ಗಾ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಚಂದ್ರಘಂತ (ಚಂದ್ರಕಾಂತ), ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಳರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ. ದೇವೀಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಣಿಮಾ, ಮಹಿಮಾ, ಗರಿಮಾ, ಲಘಿಮಾ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪ್ರಕಾಮ್ಯ, ಇಷಿತ್ವಾ ಮತ್ತು ವಷಿತ್ವಾ ಎಂಬ ಎಂಟು ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮುಂಬಯಿಯ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಳೀ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ತಿನಿಸುಗಳು, ದಿರಿಸುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಳಿಗೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಒಂದುಗೂಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವರು. ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೊಶಗುಲ್ಲ, ಸಂದೇಶ) ಮತ್ತು ದಿರಿಸುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ಇತರರು ಹೋಗುವರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಗುಜರಾತಿಗಳು ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆಡುವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟವನ್ನು ಆಡುವರು. ಇದಕ್ಕೆ ದಾಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.

durge2.JPG

ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಹಾಡುಗಾರರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದಿರಿಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ಕೋಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸುತ್ತಾ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೋಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೇ ಹಾಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀಮತಿ ಫಲ್ಗುಣೀ ಫಾಟಕ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಕಿವಿಗಿಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ಗುಜರಾತಿನ ಮೂಲದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬಯಿಯ ಮಲಾಡ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಚೌಕಕ್ಕೆ ‘ನವರಾತ್ರಿ ಕಾಠಿಯಾವಾಡ ಚೌಕ’ ಎಂದೇ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ನೋಡಿರುವ ಶೃಂಗೇರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಂಕರಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದು. ದೇವಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತರಹದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು. ಶಾಕಾಂಬರೀ ಅಲಂಕಾರದಂದು ತೋರಣವಾಗಿ ಹುರುಳಿಕಾಯಿಗಳ ಹಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಮಾಡುವರು. ಆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಸಾಲದು. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇರುವುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ತನು ಮನಗಳನ್ನು ತಣಿಸುವ ಈ ನಾಡ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಬಾಲವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನಂದಿಸುವರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಗಿಯ ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಒಂದು ಮರಾಠೀ ಭಜನೆ ಹೀಗಿದೆ.

ಆರತಿ ಭಜನೆಗಳು

ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಘಟ ಭಾರೀ ತುಜವೀಣ ಸಂಸಾರೀ
ಅನಾಥನಾಥೇ ಅಂಬೇ ಕರುಣಾ ವಿಸ್ತಾರೀ
ವಾರೀ ವಾರೀ ಜನ್ಮಮರಣಾತೇ ವಾರೀ
ಹಾರೀ ಪಡಲೋ ಆತಾ ಸಂಕಟ ನೀವಾರೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ
ಸುರುವರ ಈಶ್ವರ ವರದೇ ತಾರಕ ಸಂಜೀವನೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ

ತ್ರಿಭುವನ ಭುವನೀ ಪಹತಾಂ ತುಜಾಐಸೀ ನಾಂಹೀ
ಚಾರೀ ಶ್ರಮಲೇ ಪರಂತು ನ ಬೋಲವೇ ಕಾಂಹೀ
ಸಾಹೀ ವಿವಾದ ಕರಿತಾ ಪಡಲೋ ಪ್ರವಾಹೀ
ತೆ ತೂಂ ಭಕ್ತಾಲಾಗೀ ಪಾವಸೀ ಲವಲಾಹೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ
ಸುರುವರ ಈಶ್ವರ ವರದೇ ತಾರಕ ಸಂಜೀವನೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ

ಪ್ರಸನ್ನವದನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಸೀ ನಿಜದಾಸಾ
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಸುನೀ ಸೋಡವೀ ತೋಡೀ ಭವಪಾಶೀ
ಅಂಬೇ ತುಜವಾಚೂನ್ ಕೋಣ್ ಪುರವಿಲ ಆಶಾ
ನರಹರಿ ತಲ್ಲಿನ ಝಾಲಾ ಪದಪಂಕಜ ಲೇಶಾ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ
ಸುರುವರ ಈಶ್ವರ ವರದೇ ತಾರಕ ಸಂಜೀವನೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ

ವಿಭಾಗಗಳು
ಕವನಗಳು

ತೃಣಮಾತ್ರನ ಕನಸು

ಎಲ್ಲ ಕರೆವರೆನ್ನ ತೃಣಮಾತ್ರ
ನೋಡುತಿಹೆನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಸು ಮಾತ್ರ
ಕಂಡೆ ಕನಸಲಿ ಎಂಥ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ
ಎಂದೂ ಮಂಕಾಗಿರದ ಕನ್ನಡ ಮಾತೇನ
 
ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕನ್ನಡವೇ ಮನೆ ಮಾತು
ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲವೂ ಕನ್ನಡವಾಗಿತ್ತು
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯಗಳ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ಎಂದೆಂದೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ
 
ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿದೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ಹಸಿವು ನೀರಡಿಕೆಗಳ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ
ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಭೇದವೇ ತಿಳಿಯದ ಕಾಲ
ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ
 
ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಕುಲದೇವಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮ
ಎಲ್ಲ ಮನಗಳ ಚಿಂತನೆಯೇ ನನ್ನಮ್ಮ
ಬೇಕಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ
ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ
 
ಹೊರಗಾದ ಗಲಾಟೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದೆದ್ದೆ
ಪರರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನೋಡಿ ಕುದಿದ್ದಿದ್ದೆ
ಇಂತಹ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಪಣ ತೊಡುತಿರುವೆ
ನನ್ನೊಡನೆ ಕೈ ಸೇರಿಸಿರೆಂದು ನಿಮ್ಮನು ಬೇಡುತಿರುವೆ

ವಿಭಾಗಗಳು
ಕವನಗಳು

ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಜೋಡಿ

whitecanecouple1.JPG

ಆ ಜೋಡಿ ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದ ಸೀಟಿನಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗುತಿಹರು
ಒಬ್ಬರ ಕೈಯನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಡಲಾರದಂತೆ ಹಿಡಿದಿಹರು
ಮುದುಕ ತರುಣ ಕೂಸು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೂ ಅವರ ಮೇಲೇ
ನಾನೂ ಕುತೂಹಲದಿ ನೋಡಿದೆ ಏನಿವರ ಲೀಲೆ

ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಹ ನೀಳ ಗಾಢ ಕಪ್ಪು ಕೇಶ
ನೋಡುಗರೆಲ್ಲರನೂ ಹಿಡಿದಿಡುವಂತಹ ಪಾಶ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಚಿಗುರೆಲೆಯಂತಹ ಮೋಹಕ ಮುಂಗುರುಳು
ಅಗಲವಾದ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತಿರಲು

ನಾಸಿಕವಂತೂ ಕೆಂಪನೆಯ ಗೇರು ಹಣ್ಣು
ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬಯಸುವ ಅವಳನ್ನು
ಒಪ್ಪವಾಗಿ ಉಟ್ಟಿಹಳು ನೀಳ ನೆರಿಗೆಯ ಸೀರೆ
ದೃಷ್ಟಿ ತಟ್ಟದಂತೆ ಸುಲೋಚನ ಏರಿಸಿಹ ನೀರೆ

ಅವನಾದರೋ ಮನ್ಮಥನಪರಾವತಾರ
ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ಬಾಹುಗಳ ಎತ್ತರದ ವೀರ
ತಲೆಯ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟನೆಯ ಕಪ್ಪು ಕುರುಳು
ಘಮ್ಮೆನುವ ಸುಗಂಧ ಸೂಸುತಿಹುದು ಹತ್ತಿರ ಬರಲು

ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಅವನ ಜೋಡಿ
ಎಲ್ಲ ತರುಣಿಯರಿಗೂ ಮಾಡುವನೇನೋ ಮೋಡಿ
ಆದರೂ ಅವನಾರನ್ನೂ ನೋಡದೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತಿಹ ದಿಗಂತ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏರಿಸಿಹ ಕಪ್ಪು ಸುಲೋಚನವ ಈ ಮನ್ಮಥ

ಇವರ ನೋಡುತಿಹ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲೂ ಹತ್ತಿಹುದು ಕಿಚ್ಚು
ನಿಲ್ದಾಣ ಬಂದೊಡೆ ಅವರುಗಳಿಳಿದಾಗ ಆದರಿವರು ಪೆಚ್ಚು
ಒಬ್ಬರ ಕೈಯನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಡಲಾರದಂತೆ ಹಿಡಿದಿರಲು
ಅವರಿಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೋಲು

ವಿಭಾಗಗಳು
ಕವನಗಳು

ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ

ಮನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ದ್ವೈತಗಳ ದ್ವಂದ್ವ
ತಾಕಲಾಟದಿ ಸಿಲುಕಿಹ ನಾ ಹುಲು ಮಾನವ
ಜಾತದಿಂದ ಅದ್ವೈತ ನಂಬಿದವ
ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ದ್ವೈತ ನಂಬುತಿರುವ

ಒಂದಕೆ ಒಂದು ಸೇರದೇ ಎರಡಾಗುವುದೇ
ಎರಡರಲಿ ಒಂದರ ಅಂಶ ಸಂಕಲನವಾಗಿಹುದೇ
ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮದಲಿ ಲೀನವಾಗದೇ ಮುಕುತಿ ದೊರೆಯುವುದೇ
ಮನಸು ಹೃದಯ ಸೇರದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುವನೇ

ಕಹಿಯ ರುಚಿಸದೇ ಸಿಹಿಯ ಮರ್ಮ ತಿಳಿಯುವುದೇ
ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲ್ದೇ ಒಪ್ಪುಗಳ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದೇ
ನರಕವಿಲ್ಲದ ನಾಕ ಯಾವುದಾದು ಹೇಳಿ
ನೌಕರನಿಲ್ಲದೇ ಮಾಲಿಕನಾಗನು ನೀ ತಿಳಿ

ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳ ಸೇರದೇ ಜಗವು ಮುಂದುವರಿಯದು
ಅದ್ವೈತವಿಲ್ಲದೇ ದ್ವೈತ ಹೇಗಾಗುವುದು?

ವಿಭಾಗಗಳು
ಕವನಗಳು

ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ

point.jpg
ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿರುವ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ
ನಿಮಿಷಕೊಮ್ಮೆ ಆವರ್ತಿಸುವ ಅಲೆಗಳು ರಮಣೀಯ
ಅರೆ ನಿಮಿಷ ಬರಲು ಅರೆ ನಿಮಿಷ ಹೋಗಲು
ಚಣಕಾಲವೂ ವಿಶ್ರಮಸಲೇ ಬಾರದೇ ಈ ನಿಸರ್ಗ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿರುವೆ ಎಂದಾದರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದೇ

ಇತ್ತ ಚರ್ಚ್‍ಗೇಟಿನ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನಾಚೆ
ಕೆಂಪು, ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ತಲೆಗಳ ಸಮೂಹ
ಅರ್ಧ ನಿಮಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಮಂದಿಯ ದಂಡು
ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಒಳನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಾಲು ಸಾಲು
ಒಂದು ಚಣವೂ ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿನ ನೆಲಕೆ ವಿಶ್ರಾಮವಿಲ್ಲವೇ?

ಮದುವೆ ಮನೆಯಲಿ ನೋಡುವ ಈ ಜನಸಾಗರ
ವರಪೂಜೆಯಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಜಂಗುಳಿ ಉಳಿಯುವುದೊಂದೇ ದಿನ
ಆರತಕ್ಷತೆಯಾಗಲು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾರು ಆ ಮಂದಿ
ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕಾದೀತು ಸಂದಿಗೊಂದಿ
ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಸುದೀರ್ಘ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಎಂಟು ತಾಸುಗಳ ದಣಿವಿಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಲು
ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ರಾಮದ ಅಗತ್ಯವಿರಲು
ಕೋಟ್ಯಂತರರಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಿಸರ್ಗ
ಎಡಬಿಡದೆ ಸೇವಿಸುತಿಹ ಇದಕೆ ವಿಶ್ರಾಮ ಅನಗತ್ಯ

ಸಾಬೀತಾಯಿತೇ ನಿಸರ್ಗ ಅದಮ್ಯ ನಿತ್ಯ ಚೇತನ
ಮಾನವ ಚಣ ಕಾಲ ನೀರಿನಿಂದ ಉರಿವ ದೀಪ
ತಲೆಬಗ್ಗಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು ಈ ನಿಸರ್ಗ ದೈವಕೆ
ತಿಳಿಯಬೇಕು ನಾನು ಹುಲು ಮಾನವ ಅನಿತ್ಯ
ಇದು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವ ಕಾಲಕೂ ಸತ್ಯ

ವಿಭಾಗಗಳು
ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ - Rituals ಲೇಖನಗಳು

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ
ಇಂದು ಭಾನುವಾರ. ನಾಳೆಗೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರುಷ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಆಡದ ಆ ಮಗುವು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಒಳಿತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸೌಖ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ.

ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣಪತಿಯಾದರೆ, ನಂತರ ಬರುವುದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಕಾಲ, ದಿನ, ನಕ್ಷತ್ರ, ತಿಥಿ ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಏನನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರವೂ ಮಾಡುವರು. ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಏನೇ ವಿಶೇಷವಿದ್ದರೂ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಷಷ್ಠ್ಯಬ್ಧಿ ಪೂರ್ತಿ ಶಾಂತಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ದಿನ – ಹೀಗೆ ಏನೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಅಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಪೂಜಿಸುವ ದಿನದಂದು ಪ್ರದೋಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ನದೀ ತೀರದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಡಗೂಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ವ್ರತವಿದು. ಕೆಲವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ರಕೆ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂಟಿ ಕಲಶವನ್ನೂ ಮತ್ತೂ ಕೆಲವರು ಜೋಡಿ ಕಲಶಗಳನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವರು. ಪೂಜಿಸುವವರು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ, ಮೊದಲು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿಸಿ, ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಈ ವ್ರತವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಯ ನಂತರ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅರ್ಚಿಸುವರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು.

ನವಗ್ರಹ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

navagraha.jpg

ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಡುವ ಬಗೆ

ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆ
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಅವರೆಕಾಲು ಅಥವಾ ಬೇಳೆ
ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುಜಗ್ರಹವಾಗಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ
ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೇತು ಗ್ರಹವಾಗಿ ಹುರುಳಿ
ದಕ್ಷಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಶನಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಕರಿ ಎಳ್ಳು
ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ರಾಹುಗ್ರಹವಾಗಿ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆ
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಿ ಗೋಧಿಯನ್ನೂ ಇಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಮಧ್ಯ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚನ್ನೂ ಇಡುವರು.
ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಮುಂದೆ ಧೂಪ, ದೀಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಇಟ್ಟು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ರೂಢಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡುವುದು.

ಫಲ ಪುಷ್ಪ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶವನ್ನು ಇಡುವರು.

pooja-samagri.jpg

ಕಲಶ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ :
ಈ ಕಲಶವನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ (ವರುಣನ ಸ್ಥಾನ) ಇಟ್ಟು, ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸುವರು. ಅದರೊಳಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಇರಿಸುವರು. ಕಲಶ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿಡುವ ಸಂಕೇತ. ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ನೀರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೂ ಸಿಂಪಡಿಸುವರು. ಇನ್ನು ಮಾವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ಜುಟ್ಟು ಇರೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾವ ಅರ್ಥವೂ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಸತ್ತೆ. ೫ ಅಥವಾ ೭ ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವರು. ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಟ ಅನ್ನುವರು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಬಿಡುವಾಗ ಪಂಚಮಿ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಿ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಖರ್ಜೂರ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. ಹಸಿ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದರೆ ಕೊಳೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವರು. (ಕಳಶವನ್ನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಬಹುದು – ಅದಕ್ಕೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು). ಕಲಶವನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯುವರು. ದೇವತಾ ಪೂಜೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ನೀರನ್ನು ಗಂಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಗಂಗಾನದಿ ಜೀವಂತ ನದಿ. ಅದು ಎಂದೂ ಬತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಪಂಚ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೇ ನಿಸರ್ಗವೇ ದೈವ ಎಂತಲೂ ಹೇಳಬಹುದು.

ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ ನಂತರ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ.
ಪೂರ್ವದ್ವಾರೇ – ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೇ ನಮ: – ಜಯಾಯ ನಮ:, ವಿಜಯಾಯ ನಮ:
ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರೇ – ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೇ ನಮ: – ನಂದಾಯ ನಮ:, ಸುನಂದಾಯ ನಮ:
ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರೇ – ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೇ ನಮ: – ಬಲಾಯ ನಮ:, ಪ್ರಬಲಾಯ ನಮ:
ಉತ್ತರದ್ವಾರೇ – ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೇ ನಮ: – ಕುಮುದಾಯ ನಮ:, ಕುಮುದಾಕ್ಷಾಯ ನಮ:
ಮಧ್ಯೇ ನವರತ್ನ ಖಚಿತ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನೋಪರಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮ: – ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.

ತದನಂತರ ಪೀಠಪೂಜೆ –

ಪೀಠಸ್ಯಧೋಭಾಗೇ – ಆಧಾರ ಶಕ್ತೈನಮ: – ಕೂರ್ಮಾನ ನಮ:
ದಕ್ಷಿಣೇ ಕ್ಷೀರೋದಧಿಯೇ ನಮ: – ಸಿಂಹಾಯ ನಮ:
ಸಿಂಹಾನಸ್ಯ ಆಗ್ನೇಯ ಕೋಣೇ – ಕೂರ್ಮಾಯ ನಮ:
ನೈಋತಿಕೋಣೇ – ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮ:
ವಾಯವ್ಯಕೋಣೇ – ವೈರಾಗ್ಯಾಯ ನಮ:
ಈಶಾನ್ಯ ಕೋಣೇ – ಐಶ್ವರ್ಯಾಯ ನಮ:
ಪೂರ್ವದಿಶಿ – ಧರ್ಮಾಯ ನಮ:
ದಕ್ಷಿಣದಿಶಿ – ಜ್ಞಾನಾಯ ನಮ:
ಪಶ್ಚಿಮದಿಶಿ – ವೈರಾಗ್ಯಾಯ ನಮ:
ಉತ್ತರದಿಶಿ – ಅನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮ:
ಪೀಠಮಧ್ಯೇ – ಮೂಲಾಯ ನಮ: – ನಾಳಾಯ ನಮ: – ಪತ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಮ: – ಕೇಸರೇಭ್ಯೋ ನಮ: – ಕರ್ಣಿಕಾಯೈ ನಮ:
ಕರ್ಣಿಕಾ ಮಧ್ಯೇ – ಸಂ ಸತ್ವಾಯ ನಮ: – ರಂ ರಂಜಸೇ ನಮ: – ತಂ ತಮಸೇ ನಮ:
ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಯ ನಮ: – ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಧಿಪತಯೇ – ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮ:
ಸೋಮಮಂಡಲಾಯ ನಮ: – ಸೋಮಮಂಡಲಾಧಿಪತಯೇ – ವಿಷ್ಣವೇ ನಮ:
ವಹ್ನಿಮಂಡಲಾಯ ನಮ: – ವಹ್ನಿಮಂಡಲಾಧಿಪತಯೇ – ಈಶ್ವರಾಯ ನಮ:
ಮಧ್ಯೇ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮ: – ಪೀಠಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ನಂತರ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆ ಪೂಜೆ – ಇಂದ್ರಾಯ ನಮ: – ಅಗ್ನಯೇ ನಮ: – ಯಮುನಾಯ ನಮ: – ನೈಋತ್ಯಾಯ ನಮ: – ವರುಣಾಯ ನಮ: – ವಾಯವೇ ನಮ: – ಕುಬೇರಾಯ ನಮ: – ಈಶಾನಾಯ ನಮ:

ತದನಂತರ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಳನೀರು, ಗಂಧದ ನೀರು, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ನಂತರ ಶುದ್ಧೋದಕವನ್ನು ಹೂವಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲಶದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸುವುದು (ಚಿಮುಕಿಸುವುದು). ಇದಾದ ನಂತರ ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಪಠಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ, ಹೂವುಗಳ ಪೂಜೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವುದು. ಆಮೇಲೆ, ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ, ಪತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಗ ಪೂಜೆ, ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆ, ಪತ್ರೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು. ನಂತರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಧೂಪ, ದೀಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಫಲ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ದೇವರಿಗಿಡುವುದು. ನಂತರ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಆರತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು. ಇಂದು ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಮಾಡುವ ಸಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸಪಾದ ಭಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನುವರು.

sheera1.jpg
ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಪುನ:ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ದೇವರನ್ನು ಕದಲಿಸುವುದು (ಕಲಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವುದು).

ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ವ್ರತವಿದು

ಓದುಗರೆಲ್ಲರೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರುವೆ.

ವಿಭಾಗಗಳು
ಸೇವಾಕೆಂದ್ರ

ಆರತಿ ಭಜನೆಗಳು

ಗಣಪತಿ ಆರತಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹಾಡುವ ಸುಂದರ ಭಜನೆ – ಕರ್ತೃ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯದು

ಸುಖಹರ್ತಾ ದು:ಖಹರ್ತಾ ವಾರ್ತಾ ವಿಘ್ನಾಚೀ
ನುರವೀ ಪುರವೀ ಪ್ರೇಮ ಕೃಪಾ ಜಯಾಚೀ
ಸರ್ವಾಂಗೀ ಸುಂದರ ಉಟಿ ಶೆಂಟೂರಾಚೀ
ಕಂಠೀ ಝಳಕೇ ಮಾಲ ಮುಕ್ತಾ ಫಳಾಚೀ

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತೀ
ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಕಾಮನಾ ಪೂರ್ತೀ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತೀ
ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಕಾಮನಾ ಪೂರ್ತೀ

ರತ್ನಖಚಿತ ಫರಾ ತುಜ ಗೌರಿಕುಮರಾ
ಚಂದನಾಚೀ ಉಟೀ ಕುಂಕುಮಕೇಶರಾ
ಹಿರೆಜಡಿತ ಮುಕುಟ ಶೋಭತೊ ಬರಾ
ಋಣಝುಣಗೀ ನೂಪುರೇ ಚರಣೀ ಘಾಗರಿಯಾ

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತೀ
ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಕಾಮನಾ ಪೂರ್ತೀ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ

ಲಂಬೋದರ ಪೀತಾಂಬರ ಫಣಿವರಬಂಧನಾ
ಸರಲ ಸೋಂಡ ವಕ್ರತುಂಡ ತ್ರಿನಯನಾ
ದಾಸ ರಾಮಾಚಾ ವಾಟ ಪಾಹೆ ಸದನಾ
ಸಂಕಟೀ ಪಾವಾವೇಂ, ನಿರ್ವಾಣೀಂ ರಕ್ಷಾವೇಂ ಸುರವರ ವಂದನಾ

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತೀ
ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಕಾಮನಾ ಪೂರ್ತೀ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ

ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ ಜಯ ಮಂಗಲಮೂರ್ತೀ
ದರ್ಶನಮಾತ್ರೇ ಮನಕಾಮನಾ ಪೂರ್ತೀ
ಜಯದೇವ ಜಯದೇವ

ದೇವೀ ಆರತೀ

ದುರ್ಗೇ ದುರ್ಘಟ ಭಾರೀ ತುಜವೀಣ ಸಂಸಾರೀ
ಅನಾಥನಾಥೇ ಅಂಬೇ ಕರುಣಾ ವಿಸ್ತಾರೀ
ವಾರೀ ವಾರೀ ಜನ್ಮಮರಣಾತೇ ವಾರೀ
ಹಾರೀ ಪಡಲೋ ಆತಾ ಸಂಕಟ ನೀವಾರೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ
ಸುರುವರ ಈಶ್ವರ ವರದೇ ತಾರಕ ಸಂಜೀವನೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ

ತ್ರಿಭುವನ ಭುವನೀ ಪಹತಾಂ ತುಜಾಐಸೀ ನಾಂಹೀ
ಚಾರೀ ಶ್ರಮಲೇ ಪರಂತು ನ ಬೋಲವೇ ಕಾಂಹೀ
ಸಾಹೀ ವಿವಾದ ಕರಿತಾ ಪಡಲೋ ಪ್ರವಾಹೀ
ತೆ ತೂಂ ಭಕ್ತಾಲಾಗೀ ಪಾವಸೀ ಲವಲಾಹೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ
ಸುರುವರ ಈಶ್ವರ ವರದೇ ತಾರಕ ಸಂಜೀವನೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ

ಪ್ರಸನ್ನವದನೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋಸೀ ನಿಜದಾಸಾ
ಕ್ಲೇಶಾಪಾಸುನೀ ಸೋಡವೀ ತೋಡೀ ಭವಪಾಶೀ
ಅಂಬೇ ತುಜವಾಚೂನ್ ಕೋಣ್ ಪುರವಿಲ ಆಶಾ
ನರಹರಿ ತಲ್ಲಿನ ಝಾಲಾ ಪದಪಂಕಜ ಲೇಶಾ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನೀ
ಸುರುವರ ಈಶ್ವರ ವರದೇ ತಾರಕ ಸಂಜೀವನೀ
ಜಯ ದೇವಿ ಜಯ ದೇವಿ

ಜಗದೀಶ್ವರ ಆರತೀ

ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ

ಜೋ ದ್ಯಾವೇ ಫಲ ಪಾವೇ ದು:ಖ ವಿನಶೇ ಮನ ಕಾ
ಸ್ವಾಮಿ ದು:ಖ ವಿನಶೇ ಮನ ಕಾ
ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಘರ ಆವೇ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿ ಘರ
ಆವೇ ಕಷ್ಟ ಮಿಟೇ ತನ ಕಾ ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ

ಮಾತಾ ಪಿತಾ ತುಮ ಮೇರೇ ಶರಣ ಗಹೂಂ ಜಿಸಕೀ
ಸ್ವಾಮೀ ಶರಣ ಗಹೂಂ ಜಿಸಕೀ
ತುಮ ಬಿನ ಔರ್ ನ ದೂಜಾ ತುಮ ಬಿನ ಔರ್ ನ ದೂಜಾ
ಆಸ ಕರೂಂ ಜಿಸಕೀ ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ

ತುಮ ಪೂರಣ್ ಪರಮಾತ್ಮಾ ತುಮ ಅಂತರ್ಯಾಮೀ
ಸ್ವಾಮೀ ತುಮ ಅಂತರ್ಯಾಮೀ
ಪಾರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರಬ್ರಹ ಪರಮೇಶ್ವರ
ತುಮ ಸಬಕೋ ಸ್ವಾಮೀ ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ

ತುಮ ಕುರುಣಾ ಕೆ ಸಾಗರ್ ತುಮ ಪಾಲನ ಕರ್ತಾ
ಸ್ವಾಮೀ ತುಮ ಪಾಲನ ಕರ್ತಾ
ಮೈ ಮೂರಖ ಖಲ ಕಾಮೀ ಮೈ ಮೂರಖ ಖಲ ಕಾಮೀ
ಕೃಪಾ ಕರೋ ಭರ್ತಾ ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ

ತುಮ ಹೋ ಏಕ್ ಅಗೋಚರ್ ಸಬಕೇ ಪ್ರಾಣಪತೀ
ಸ್ವಾಮೀ ಸಬಕೇ ಪ್ರಾಣಪತೀ
ಕಿಸ್ ವಿಧಿ ಮಿಲೂಂ ದಯಾಮಯ ಕಿಸ್ ವಿಧಿ ಮಿಲೂಂ ದಯಾಮಯ
ತುಮಕೀ ಮೈ ಕುಮತೀ ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ

ದೀನ ಬಂಧು ದು:ಖ ಹರ್ತಾ ತುಮ ಠಾಕುರ್ ಮೇರೇ
ಸ್ವಾಮೀ ತುಮ ಠಾಕುರ್ ಮೇರೇ
ಕರುಣ ಹಸ್ತ ಬಢಾವೋ ಕರುಣಾ ಹಸ್ತ ಬಢಾವೋ
ದ್ವಾರ ಪಡಾ ತೇರೇ ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ

ವಿಷಯ ವಿಕಾರ ಮಿಟಾವೋ ಪಾಪ ಹರೋ ದೇವಾ
ಸ್ವಾಮೀ ಪಾಪ ಹರೋ ದೇವಾ
ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬಢಾವೋ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಬಢಾವೋ
ಸಂತನ ಕೀ ಸೇವಾ ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ ಸ್ವಾಮೀ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ
ಭಕ್ತಜನೋಂ ಕೇ ಸಂಕಟ ಕ್ಷಣ ಮೇ ದೂರ ಕರೇ