ವಿಭಾಗಗಳು
ಕವನಗಳು

ಪಾಪು ಹು.ಹ.ಕ್ಕೊಂದು ಉಡುಗೊರೆ

vinaysb.JPG

ಇವನೊಬ್ಬ ಪಡಪೋಶಿ ಗುಂಡ

ಮನೆಯವರ ಆಡಿಸುವ ಪುಂಡ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವನ ತುಂಟಾಟದಿ ನಾ ತೆರಬೇಕು ದಂಡ

ಆದರೂ ಕೂಳಿಗೇ, ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ದಂಡ

 

ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮುದ್ದಿನ ಕಣ್ಮಣಿ

ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಆಟಕೆ ಇರುವ ಮೊದ್ದುಮಣಿ

ಗಂಡಸಾಗಿ ನನಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಲು ಹವಣಿಸುವ

ಪತ್ನಿ ಹೇಳುವಳು ನೀವು ಸುಮ್ನಿರಿಅದಿನ್ನೂ ಮಗು

 

ಕೈ ಮಾಡಲು ಹಾಕುವ ಕರಾಟೆ ಪಟ್ಟು

ವಿಸ್ಮಯ ಮೂಡಿಸುವ ಇವನೇನಾ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟು

ನೀರಿಗಿಳಿಯಲು ಮೇಲೇರಲು ಬಾರದವ ನಾನು

ಮೀನಿನಂತೆ ಈಸಿ ಎನ್ನ ಛೇಡಿಸುವ ಇವನು

rose8.jpg

ತುಂಟಾಟದಲಿ ಇವನದೇ ಎತ್ತಿದ ಕೈ

ಇವನ ಹೊಡೆತಕೆ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾ ಮೈ

ಓದು ಬರಹದಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆದರುವ

ಆಗಲಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವ

 

ಆದರಿನ್ನೂ ಇವ ಸಣ್ಣ ಮಗು

ಮಲಗಿರಲು ಇವನದಿಲ್ಲ ಕೂಗು

ಕಾಣುವನಾಗ ದೇವನಪರಾವತಾರ

ನನಗೂ ಮುದ್ದಾಗಿಹ ಈ ಕುವರ

 

ಇವನಿಗಿಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ

ಇವನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹಾರೈಸೋಣ

ಸರ್ವಶಕ್ತನಲಿ ನಾ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಸಮಾಜದಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಮನ್ನಣೆ