ವಿಭಾಗಗಳು
pic Uncategorized

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

ನಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹಾಡಿದ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿರಿಸಿರುವೆ

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ಪಠಣದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ

yours obediently is first person in second row